Vrakhajk på Bjuröklubb

Ett av de mest populära fartygen att dyka på är tyska Alma II, som ligger två distansminuter nordost om Bjuröklubbs udde. Fördelen med Alma II är att hon står kölrätt på botten och har ett helt skrov. På dykarspråk kallas den typen av vrak för ”Kalle Anka-vrak”...

BJURÖKLUBB

Bjuröklubb är ett populärt ställe för vrak-hajker.  Många fartyg har under årens lopp förlist här och det finns till och med dykare som hävdar att Bjuröklubb har de allra bästa vraken i Sverige.

Bjuröklubb, som är Västerbottens ostligaste utpost i havet, är inte bara ett känt namn genom väderleksrapporterna. Det är också ett mycket populärt utflyktsmål, både för långväga gäster och för lokalbefolkningen som vill njuta av en lite annorlunda naturupplevelse. Från fyren har man en härlig utsikt mot havet och ut över naturreservatet.

Bjuröklubb är även en vallfartsplats för dykare från när och fjärran. Båtfolket vet att det kan vara svårt att passera Bjuröklubb i hårt väder, vilket lett till att detta ofrivilligt blivit Norrlands bästa fartygskyrkogård.

Fyren på Bjuröklubb. Foto: Anna Lindfors

Kalle Anka-vrak

Mindre än en halvtimmes gång från Bjuröklubb finns sju kända vrak och i området mellan Vånören och Grundskatan finns hela 28 registrerade förlisnings- och vrakplatser.

Ett av de mest populära fartygen att dyka på är tyska Alma II, som ligger två distansminuter nordost om Bjuröklubbs udde. Fördelen med Alma II är att hon står kölrätt på botten och har ett helt skrov. På dykarspråk kallas den typen av vrak för ”Kalle Anka-vrak”, ett begrepp som kommer av hur vrak brukar tecknas i Kalle-Anka-tidningar som fartyg stående på botten.

Alma II är det yngsta vraket utanför Bjuröklubb som är dykbart. Hon sjönk i hårt väder i november 1971 på väg till Rochester i Storbritannien, fullastad med timmer.

"Bjuröklubb har också mycket annat att bjuda sina besökare på. Naturreservatet är ett bra exempel på Bottenvikskustens säregna natur. "

Kocken dog

Inne i Gärdesviken ligger det svårfunna fartyget Ribersdrott som drog timmer och kantrade och sjönk i oktober 1957. Kocken och en besättningsman dog vid förlisningen. I Gärdesviken ligger också galeasen Seraphin, som brukar kallas Tegelvraket. Hon gick med tjära och bräder från Skellefteå till Stockholm.

Fartygen Ullånger och Craigland körde båda upp på land vid sina haverier och ligger på badavstånd från Bjuröklubbs nordudde. Ullånger vilar i havet inte mer än cirka 50 meter från klipporna. Hon var lastad med 145 fat fotogen vid förlisningen i november 1927 och Craigland, som transporterade plank och gick från Båtskärsnäs till London, förliste i september 1882.

Solnedgångarna på BJuröklubb är magiska. Foto: Anna Lindfors.

Blev torpederad

Vidare finns i farvattnen utanför Bjuröklubb välbevarade Robur II som gick på grund i november 1928 och SS Syria som fraktade järnmalm från Luleå till Tyskland under första världskriget. I juli 1916 torpederades Syria av den ryska ubåten Viepr. Hela besättningen på SS Syria räddades, men sämre gick det för dem på M/S Grauten som i december 1964 var på väg från Skelleftehamn till Oskarshamn med blytackor och blymönja. Där frös samtliga åtta man i besättningen ihjäl. Tre återfanns i livflotten och fem hade dött på land i väntan på räddningen.

En anledning till att vraken i Bottenviken är så välbevarade är att det inte finns någon skeppsmask. Denna mask angriper trä i saltvatten, men på grund av den låga salthalten i Östersjön verkar den inte trivas speciellt bra här.

En annan anledning är att det är relativt få som dyker i dessa nordliga vatten. I södra Sverige är det mera rusch i vraken och det försvinner också mer saker från dem.

 

Bjuröklubb har också mycket annat att bjuda sina besökare på. Foto: Anna Lindfors.

Andakt innan fisket

Bjuröklubb har också mycket annat att bjuda sina besökare på. Naturreservatet är ett bra exempel på Bottenvikskustens säregna natur. Utsiktsrampen som leder upp till Bjuröklubbs fyrplats gör det möjligt för alla, även rörelsehindrade att besöka fyren där det sommartid finns ett café.

Kapellet är en annan sevärdhet. Det första kapellet på Bjuröklubb byggdes 1658 och det nuvarande uppfördes 1864. På 1800-talet fanns här ett stort fiskeläge med upp till 64 båtlag och där 300 personer kunde vara verksamma under sommaren. Seden bjöd att fiskarna samlades i kapellet till andakt innan de gav sig ut på havet.

Söder om kapellet breder Västerbottens största hällmarksområde, Sillhällorna, ut sig längs stranden. Utanför Sillhällorna finns ett antal grund som tack vare landhöjningen delvis är synliga ovanför vattenytan.

Läs också