Välkommen att ta del av den nya industrins växtplats

Skellefteå erbjuder Technical Visits för grupper som vill titta in bakom kulisserna där man ger idéerna plats. Som när vi bygger i trä för framtiden (som vi alltid har gjort sedan vi byggde Bonnstan för första gången på 1600-tal) eller producerar morgondagens el - grönt och hållbart. Varmt välkomna!

Den nya industrins växtplats - paketerad

Skellefteå erbjuder besök för grupper som vill titta in bakom kulisserna där man ger idéerna plats. Vi lägger upp besöksprogram där ni får möjlighet att besöka företag och organisationer som kan förmedla viktig kunskap och inspirera till stordåd.

Skellefteå planerar och bygger för ett hållbart samhälle. Till detta bidrar världsledande företag med innovativ  miljöteknik, som leder energibranschen och träindustrin framåt.

För oss i Skellefteå är rollen som trästad helt naturlig. Inte minst med tanke på våra stolta traditioner inom träbyggande och kvalitetsvirket i vår omgivning. I dag tar flera nytänkande Skellefteåföretag tillvara fördelarna med trä och driver byggbranschen i en hållbar riktning.
I kombination med den forskning och utveckling kring träbyggande som bedrivs i Skellefteå förverkligar vi visionerna om hållbart byggande i trä. Med attraktiva, sunda livsmiljöer och nytänkande idéer som är hållbara. Både på kort och lång sikt.
Erfarenheterna och kunskapen delar vi gärna med oss av.
Det är bara du frågar!

Läs mer om den nya industrins växtplats

Läs också