Om Skellefteå i Swedish Lapand

Som sydlig utpost i Swedish Lapland och alldeles invid Bottenvikens kust ligger Skellefteå. Knappt 20 mil söder om Polcirkeln och dryga 80 norr om Stockholm.Här är årstiderna tydliga och kontrasterna spektakulära. Det betyder kyla och mörker men också varma och ljusa sommarnätter. Och inte minst stad, kust och ett böljande skogslandskap.

SKELLEFTEÅ I SWEDISH LAPLAND

Som sydlig utpost i Swedish Lapland och alldeles invid Bottenvikens kust ligger Skellefteå. Knappt 20 mil söder om Polcirkeln och dryga 80 norr om Stockholm. Eller 55 minuter från huvudstaden, om man så vill. Med flyg. Här är årstiderna tydliga och kontrasterna spektakulära. Det betyder kyla och mörker men också varma och ljusa sommarnätter. Och inte minst stad och vildmark.

Till ytan är Skellefteå 7 217 km2 och här bor totalt runt 71 000 personer – det vill säga 10 personer/km2. Det säger statistiken. I verkligheten är människor förstås inte jämt fördelade över landskapet. I verkligheten koncentreras människor till städerna och lämnar landsbygden till annat.

Ur ett besöksperspektiv är det faktiskt inte så dumt. Det betyder 2,2 invånare/ kvadratkilometer på Skellefteås landsbygd och det betyder i sin tur utrymme. Gott om utrymme. Skogen, sjöarna och vattendragen; klipporna, myrarna och vidderna skapar tillsammans en dynamisk och helt unik arena för annorlunda upplevelser. Men natur är inte allt. Alldeles runt hörnet finns förstås också en stad. En modern stad i litet format. Här finns det mesta man kan förvänta sig av god samhällsservice, goda kommunikationer och ett välmående restaurang- och kulturliv.

Skellefteå sticker också ut som en progressiv stad med ambitioner för framtiden. Det märks bland annat på att vi utvinner biogas ur hushållssopor, är ledande inom nya, hållbara sätt att bygga i trä samtidigt som vi hyser ett kluster av kreativa medieföretag i världsklass.
Men hur intressant en plats än verkar är möjligheterna att ta sig dit förstås avgörande. Via Skellefteå Airport kommer man direkt till Swedish Lapland med avgångar från Stockholm, Arlanda. Och så finns ju förstås nattåget och fjärrbussarna. Så oavsett om Skellefteå är ett delmål eller slutdestination, om man är norrbottningen som vill ut i världen eller sydeuropé som vill in är Skellefteå den naturliga porten till världen, till Swedish Lapland och till upplevelserna.

Läs mer