Tjärnbergsheden - ett av Skellefteås 31 Naturreservat

Uppe på Tjärnbergsheden är det absolut stilla. Snöskorna trampar ner djupt i den nyfallna snön. Ansträngningen är alldeles lämplig. Man känner sig lagom duktig utan att bli andfådd. Här uppe är naturtypen mager vilket ger skogen sin speciella karaktär med lågvuxna, krokiga och knotiga tallar...

MED SNÖSKOR PÅ TALLBERGSHEDEN

Under natten har det falli t nära 30 centimeter nysnö. Det betyder att Tjärnbergsheden, det 99 ha stora naturreservat som ligger knappa 15 minuter söder om Skellefteå, är mjukt nedbäddad i ett vit täcke av gnistrande pudersnö.

– Sämre kan man ha det, flinar Niklas och öppnar takboxen på sin fullpackade bil. Vi ska på snöskovandring. Rätt ut i skogen utan hänsyn till vare sig trampade snöskoterspår eller plogade vägar.
– Tjärnbergsheden är ett av Skellefteås 31 naturreservat, berättar Niklas.

Från himlen lyser en blek men entusiastisk januarisol.
– Här börjar också Kyrkstigen, fortsätter han och pekar på den översnöade skylten utmed plogkanten. Kyrkstigen är 30 kilometer lång. En vandringsled som sträcker sig från Skellefteås pampiga landskyrka till kyrkan i Burträsk. Niklas plockar fram fyra par snöskor och lika många par stavar.
– Visst kan du gå utan men stavarna underlättar rejält. Speciellt om du är ovan.

Lunchrast

Uppe på Tjärnbergsheden är det absolut stilla. Snöskorna trampar ner djupt i den nyfallna snön. Ansträngningen är alldeles lämplig. Man känner sig lagom duktig utan att bli andfådd.
Här uppe är naturtypen mager vilket ger skogen sin speciella karaktär med lågvuxna, krokiga och knotiga tallar.

Efter en knapp halvtimme stannar Niklas till.
– Nu tar vi lunch, säger han. Eld får vi inte göra inne i reservatet men nu är vi på rätt sida reservatsgränsen. På muurikka lägger Niklas renkött och rikligt med grönsaker. Allt lokalproducerat. Det passar bra. Jag har onekligen arbetat upp aptiten.
– Jodu, säger jag till Niklas och sjunker nöjd ned på ett mjukt renskinn i solen, sämre än så här kan man ju ha det.

Några av Skellefteås naturreservat

Bjuröklubb Naturreservat

Namnet Bjuröklubb är idag känt inte minst genom väderleksrapporterna. Men Bjuröklubbs historia går långt bak i tiden, ända tills när berget reste sig ur havet för 4000 år sedan. Redan under brons [...]

Björnberget Naturreservat

Björnberget ligger ca 15 km väst om Kalvträsk och omfattar 58 hektar naturskog. Skogen, vars ålder till största delen är 150 år, är mycket virkesrik och har under de senaste decennierna tillåtits [...]

Blylodmyran Naturreservat

Som namnet antyder är större delen av detta reservat en myr. Blylodmyran ligger inom det område i övre Kågedalen där flera förekomster av urkalksten gett upphov till en ovanligt artrik vegetation [...]

Brännberget Naturreservat

En växtplats av riksinresse. Här kan man finna exempelvis sällsynta orkideer som Nornan och Guckusko. Läs mer om Skellefteås naturreservat

Brännliden Naturreservat

Brännliden ligger strax norr om Åselet och Byske älv och är ett av kommunens allra äldsta och minst påverkade naturskogsområden. Området ger en bra bild av hur en stor del av skogsmarken i kommun [...]

Daglösten Naturreservat

Daglösten är en av de värdefullaste naturskogarna i länets kusttrakter. Området är beläget på den skogsklädda kustslätten, 10 km innanför Bottenvikskusten. Skogen, som dominerar reservatet, bestå [...]

Degerforsheden Naturreservat

Degerforsheden är något så unikt som en kustnära urskogsartad tallskog med opåverkade våtmarker. Området består av flack moränmark med gammal flerskiktad tallskog, med visst inslag av gran och bj [...]

Degerlidens Naturreservat

Området är beläget i en nordost sluttning och domineras av en mycket väl skiktad granskog. Genomgående finns det ett inslag av spridda aspar, områdets södra delar har dock ett särskilt rikt aspin [...]

Fjälbyns naturreservat

Fjälbyn är ett kustnära skogsområde med skogar och myrar som ligger mellan Bjuröklubb och Lövånger. I stora delar överväger mossrik tät blåbärsgranskog med beståndsåldrar upp till 250 år. Det fin [...]

Fäbodskogen Naturreservat

Reservatet är ett skogsskifte på 6 hektar som inte brukats under lång tid vilket har gett en urskogsartad skog. Här finns tallar som är ca 250 år, torrträd och omkullfallna träd. I området finns [...]

Granlidtjärn Naturreservat

Granlidtjärn, som ligger strax intill Björnbergets naturreservat, består av en brant nordsluttning mot Granlidtjärn och en platå i sydväst. I nordsluttningen växer urskogsartad granskog med instr [...]

Gärdefjärden Naturreservat

Naturreservatet omfattar knappt 4 kvadratkilometer. Gärdefjärden är en havsvik som förvandlats till insjö. Särskilt nordvästra delen erbjuder stora växtbetingelser: starrängar, bladvass och sävru [...]

Innerviksfjärden Naturreservat

Innerviksfjärden är ett fågelreservat på 1530 ha med mer än 190 arter. Reservatet består av grunda igenväxningsfjärdar vid Skellefteälvens utlopp som består av öppna vattenytor uppblandade med bl [...]

Nymyrtjärnheden Naturreservat

Nymyrtjärnheden består av en myrholme med gammal tallskog av urskogskaraktär som till viss del präglats av skogsbränder. Ett visst inslag av gran och björk finns dock i området. Denna typ av tall [...]

Skallöns Naturreservat

Stort kustnära reservat med ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten, laguner, perenn vegetation på steniga stränder. Här finns också skär och små öar, sandstränder med perenn vegetation i [...]

Skötgrönnan Naturreservat

På en yta mindre än en kvadratkilometer ryms en intressant historia, ett fritidsparadis, en unik flora och ett på arter rikt fågelliv. Det lilla området är ön Skötgrönnan utanför Burvik i Bureå. [...]

Vitbergens Naturreservat

I sydostliga hörnet av Skellefteå kommun hittar ni Kalvträsk. Här finns ett av regionens största naturreservat- Vitbergen. Detta är ett fantastiskt område med många otroliga utkiksplatser, en för [...]

Läs också

Shape
Äventyr
Shape
Story

Fruset hav

Längs Bottenvikens kust gör sig istiden hela tiden påmind, från landet som växer sig högre för varje år till det vindpinade frusna havet.
Vinter
Kågnäsudden
Kågnäsudden

Vandring i Skellefteå

Vandring är bra. Lagom fysisk ansträngning gör gott. För både kropp och själ. Och kanske allra helst på hösten. Då naturen skiftar färg. Från murrigt grönt till eldigt rött och orange...

Taggar
Shape
Naturnära
Shape
Tips
Shape
Natur
Shape
Story

Älgsafari, kokkaffe och iskalla dopp i Svanseleskogarna

Svansele Vildmarkscenter är på många sätt ett första steg in i vad som kan kallas Europas sista vildmark. Från en mjukstart med kokkaffe, kanelbullar och en tur på vildmarksutställning...
Vinter
Svansele
Svansele
Shape
Äventyr
Shape
Tips

Tips på 6 äventyr

I Svansele finns bland annat ett av Sveriges största vildmarksmuseum. Men också så mycket mer. Som äventyret runt knuten, kokkaffe i träkåsor och vildmarksbuffé serverad på viltplanka.
Sommar
Svansele
Svansele

Bli en bättre naturfotograf

Emma Dennehy ville uppleva naturen i Swedish Lapland - men också bli en bättre naturfotograf. Då styrde hon sin resa till Kalvträsk och Conny Lundström.

Taggar
Shape
Foto
Shape
Story
Shape
Äventyr
Shape
Vinter

UPPLEV ATT ÅKA HUNDSPANN

Är det första gången du möter ett gäng entusiastiska huskies, är det inte konstigt om du är en smula reserverad. Men det finns absolut ingenting att vara rädd för. Följ med det brittiska paret Sabine och P [...]

Shape
Foto
Shape
Story

FÅNGA VILDMARKEN

För några år sedan följde jag med Conny upp på självaste Vitberget. Då vandrande vi. Och klättrade. 17 meter upp i utsiktstornet på toppen. Då var det natt, högsommar och utsikten vidunderlig.

Shape
Äventyr
Shape
Story

VRAKHAJK PÅ BJURÖKLUBB

Bjuröklubb, som är Västerbottens ostligaste utpost i havet, är inte bara ett känt namn genom väderleksrapporterna. Det är också ett mycket populärt utflyktsmål...