Vitbergen - ett av Skellefteås 31 naturreservat

Mycket i Skellefteå handlar om natur, och det är inte så konstigt. För räknar man bort Skellefteå stad finns det i genomsnitt bara 2,2 personer/ kvadratkilometer - och ur ett naturturiststiskt perspektiv är det inte så dumt. Nej, då är förhållanden faktiskt de omvända.

NATURNÄRA I KALVTRÄSK

Mycket i Skellefteå handlar om natur, och det är inte så konstigt. För räknar man bort Skellefteå stad finns det i genomsnitt bara 2,2 personer/ kvadratkilometer - och ur ett naturturiststiskt perspektiv är det faktiskt inte så dumt.

I Kalvträsk knappt fyrtio människor. Det finns en liten lanthandel och ett museum, Kalfträsks Historiska, tillägnat världens äldsta träskida; Kalvträskskidan. Den är 5200 år. Det gör den äldre än både Babylons hängande trädgårdar och Egyptens pyramider. Här är det framför allt vildmarkskänslan som präglar platsen, en stor anledning till det är Vitbergens naturreservat. Här är skogen på många sätt skonad från mänsklig påverkan och den är lika djup som lättillgänglig. Det finns bland annat 30 kilometer vandringsleder. Rejält spångade. Rätt ut på myrarna. Ja, de är faktiskt så rejäla att det går att cykla längs efter dem.

Högst upp på toppen av Vitberget finns ett 17 meter högt utsiktstorn. Ett gammalt brandtorn som tar dig en bra bit ovan trädtopparna – om du vågar. Utsikten där uppifrån är både vid och vidunderlig. Det dimbeslöjade skogslandskapet breder helt ogenerat ut sig inför dina fötter, och här och var glittrar kvällssolen i stilla vattenspeglar. Visst låter det märkvärdigt – men det är det egentligen inte. Det är bara en helt vanlig sommarnatt i skogarna runt Kalvträsk.

Föredrar du att hellre paddla längs de vindlande åarna i området går det givetvis precis lika bra. I Kalvträsk finns också riktiga vildmarksboenden. Knuttimmrade fyrbäddstugor med kök och toa och en ordentligt stor servicebyggnad. Ja, det finns egentligen allt du kan tänkas behöva för en alldeles lagom strapatsfylld vistelse mitt i den stora skogen.

Tips på naturreservat i Skellefteå

Bjuröklubb Naturreservat

Namnet Bjuröklubb är idag känt inte minst genom väderleksrapporterna. Men Bjuröklubbs historia går långt bak i tiden, ända tills när berget reste sig ur havet för 4000 år sedan. Redan under brons [...]

Björnberget Naturreservat

Björnberget ligger ca 15 km väst om Kalvträsk och omfattar 58 hektar naturskog. Skogen, vars ålder till största delen är 150 år, är mycket virkesrik och har under de senaste decennierna tillåtits [...]

Blylodmyran Naturreservat

Som namnet antyder är större delen av detta reservat en myr. Blylodmyran ligger inom det område i övre Kågedalen där flera förekomster av urkalksten gett upphov till en ovanligt artrik vegetation [...]

Brännberget Naturreservat

En växtplats av riksinresse. Här kan man finna exempelvis sällsynta orkideer som Nornan och Guckusko. Läs mer om Skellefteås naturreservat

Brännliden Naturreservat

Brännliden ligger strax norr om Åselet och Byske älv och är ett av kommunens allra äldsta och minst påverkade naturskogsområden. Området ger en bra bild av hur en stor del av skogsmarken i kommun [...]

Daglösten Naturreservat

Daglösten är en av de värdefullaste naturskogarna i länets kusttrakter. Området är beläget på den skogsklädda kustslätten, 10 km innanför Bottenvikskusten. Skogen, som dominerar reservatet, bestå [...]

Degerforsheden Naturreservat

Degerforsheden är något så unikt som en kustnära urskogsartad tallskog med opåverkade våtmarker. Området består av flack moränmark med gammal flerskiktad tallskog, med visst inslag av gran och bj [...]

Degerlidens Naturreservat

Området är beläget i en nordost sluttning och domineras av en mycket väl skiktad granskog. Genomgående finns det ett inslag av spridda aspar, områdets södra delar har dock ett särskilt rikt aspin [...]

Fjälbyns naturreservat

Fjälbyn är ett kustnära skogsområde med skogar och myrar som ligger mellan Bjuröklubb och Lövånger. I stora delar överväger mossrik tät blåbärsgranskog med beståndsåldrar upp till 250 år. Det fin [...]

Fäbodskogen Naturreservat

Reservatet är ett skogsskifte på 6 hektar som inte brukats under lång tid vilket har gett en urskogsartad skog. Här finns tallar som är ca 250 år, torrträd och omkullfallna träd. I området finns [...]

Granlidtjärn Naturreservat

Granlidtjärn, som ligger strax intill Björnbergets naturreservat, består av en brant nordsluttning mot Granlidtjärn och en platå i sydväst. I nordsluttningen växer urskogsartad granskog med instr [...]

Gärdefjärden Naturreservat

Naturreservatet omfattar knappt 4 kvadratkilometer. Gärdefjärden är en havsvik som förvandlats till insjö. Särskilt nordvästra delen erbjuder stora växtbetingelser: starrängar, bladvass och sävru [...]

Innerviksfjärden Naturreservat

Innerviksfjärden är ett fågelreservat på 1530 ha med mer än 190 arter. Reservatet består av grunda igenväxningsfjärdar vid Skellefteälvens utlopp som består av öppna vattenytor uppblandade med bl [...]

Nymyrtjärnheden Naturreservat

Nymyrtjärnheden består av en myrholme med gammal tallskog av urskogskaraktär som till viss del präglats av skogsbränder. Ett visst inslag av gran och björk finns dock i området. Denna typ av tall [...]

Skallöns Naturreservat

Stort kustnära reservat med ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten, laguner, perenn vegetation på steniga stränder. Här finns också skär och små öar, sandstränder med perenn vegetation i [...]

Skötgrönnan Naturreservat

På en yta mindre än en kvadratkilometer ryms en intressant historia, ett fritidsparadis, en unik flora och ett på arter rikt fågelliv. Det lilla området är ön Skötgrönnan utanför Burvik i Bureå. [...]

Vitbergens Naturreservat

I sydostliga hörnet av Skellefteå kommun hittar ni Kalvträsk. Här finns ett av regionens största naturreservat- Vitbergen. Detta är ett fantastiskt område med många otroliga utkiksplatser, en för [...]

Läs också

Shape
Äventyr
Shape
Tips

Tips på 6 äventyr

I Svansele finns bland annat ett av Sveriges största vildmarksmuseum. Men också så mycket mer. Som äventyret runt knuten, kokkaffe i träkåsor och vildmarksbuffé serverad på viltplanka.
Sommar
Svansele
Svansele
Shape
Äventyr
Shape
Tips

3 SKÖNA UPPLEVELSER PÅ 2 HJUL

Kort och gott handlar Downhill om att fortast möjligt ta sig nedför berget, på cykel och med hjärtat i halsgropen. Och det gör du genom att kasta dig ut för branta backar och längs vindlande stigar.

Vandring i Skellefteå

Vandring är bra. Lagom fysisk ansträngning gör gott. För både kropp och själ. Och kanske allra helst på hösten. Då naturen skiftar färg. Från murrigt grönt till eldigt rött och orange...

Taggar
Shape
Naturnära
Shape
Tips

Bli en bättre naturfotograf

Emma Dennehy ville uppleva naturen i Swedish Lapland - men också bli en bättre naturfotograf. Då styrde hon sin resa till Kalvträsk och Conny Lundström.

Taggar
Shape
Foto
Shape
Story
Shape
Food

Crayfishing under a moonlit sky

As the bright summer nights slowly turn to dusk, we have by now entered August and fall is almost upon us. And that is a good thing...
Sommar
Forsbacka
Forsbacka

Förnämliga fiskevatten

Det krävs fina fiskevatten för att fostra duktiga fiskare, och i trakterna runt Skellefteå finns det en anmärkningsvärd hög koncentration riktiga storfiskare.

Taggar
Shape
Fiske
Shape
Tips
Shape
Fiske
Shape
Story

Skönheter och odjur

När det kommer till sportfiske är Skellefteå känt för framför allt två saker – laxar och gäddor. Eller skönheter och odjur, om man så vill...
Sommar Sommar
Bygdsiljum
Bygdsiljum
Shape
Foto
Shape
Story

FÅNGA VILDMARKEN

För några år sedan följde jag med Conny upp på självaste Vitberget. Då vandrande vi. Och klättrade. 17 meter upp i utsiktstornet på toppen. Då var det natt, högsommar och utsikten vidunderlig.

Shape
Mathantverk
Shape
Story

FRÅN ÖVERLEVNADSKOST TILL EFTERFRÅGAD LYXVARA

I det lilla bageriet i Kåsböle bakar Anders Hallberg barkbröd. Baka med bark har han gjort i snart sju år, och med sådan framgång att brödet belönats serverats på självaste nobelfesten.

Shape
Äventyr
Shape
Story

STADSNÄRA PADDLING I NATURRESERVAT

Att paddla kanadensare handlar mycket om samarbete och ju tajtare de övervuxna vattenvägarna blir desto viktigare är det att just det där samarbetet fungerar.

Shape
Naturnära
Shape
Shoppa

Cykel och fiske i själ och hjärta

Eftersom staden Skellefteå är omgiven av natur och fiskevatten i världsklass är det ju självklart att ha en outdoor-butik i samma anda.
Sommar
Skellefteå
Skellefteå