Max Hamburgerrestaurang

Telefon
0910-154 00
E-post
info@max.se
Webbplats
www.max.se

Välkommen till Max i Skellefteå – korsningen E4/Kanalgatan!