Kallt, varmt eller mitt emellan

Ett subarktiskt klimat innebär tydliga skiftningar mellan årstiderna. Vintrarna är ofta bistra med mycket snö och låga temperaturer medan somrarna präglas av behagliga badtemperaturer och ljusa nätter.

TYDLIGA KONTRASTER - TYDLIGA ÅRSTIDER

Skellefteå karaktäriseras av ett subarktiskt klimat. Det betyder att du under de strängaste vinterdagarna kan uppleva temperaturer ner till -40 °C medan en strålande högsommardag kan bjuda på 30 graders värme.

Under den mörkaste delen av året, december, januari och februari, är det knappt att solen orkar över horisonten men redan i mars blir dagarna längre och när det hunnit bli juni upplever vi ljus 24 timmar om dygnet. Sommartid uppmäts dagtemperaturer till mellan 15-30 °C. Under nätterna kyls luften vanligtvis av något för att sedan stiga under de tidiga morgontimmarna.

Vintrarna är vanligtvis långa, kalla och snörika med snödjup över metern och stundtals med temperaturer ner mot -40 grader. Dessutom orkar solen bara med nöd och näppe över horisonten under den mörkaste tiden. Klara och kalla kvällar ljussätts så istället landskapet av en gnistrande stjärnhimmel och inte sällan också magiskt norrsken.

Både sommar, vinter, höst och vår utgör skogen, havet, älvarna, bergen, myrmarkerna och sjöarna en dynamisk arena för äkta och ärliga upplevelser.