Hållbara möten och evenemang

De miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekterna vid konferenser, möten och event har de senaste åren kommit alltmer i fokus. Visit Skellefteå vill erbjuda attraktiva, unika och hållbara upplevelser för alla. I Skellefteå finns goda förutsättningar för hållbara möten och evenemang men du som mötes- eller eventarrangör kan göra val som ytterligare förbättrar ditt möte eller evenemang ur hållbarhetssynpunkt.

Klimatkompensera eller ge bidrag - två sätt att tänka hållbart

Klimatkompensera

Om ni väljer att klimatkompensera ert möte eller event så hjälper vi på Skellefteå Convention Bureau er i den processen.  Då behövs uppgifter så som: Hur stor del av lokalen är uppvärmd, hur många dagar är mötet, hur många deltagare är det, serveras vegetariskt mat någon dag, hur många måltider serveras etc. När man räknat ut vilken summa man behöver gå in med i ett miljöprojekt för att klimatneutralisera ert event så kan man ta ställning till om man har möjlighet att avsätta den summan eller om man behöver satsa på ett bidrag, ett fotavtryck för en bättre och hållbar värld istället.

Miljöbidrag

Det är vad det låter som. Man öronmärker en schablonsumma som täcker en del av de miljöutsläpp som man gör under ett möte eller event i de fall man inte har ekonomisk bäring att klimatneutralisera sin resa eller möte fullt ut. Det innebär att man bidrar till ett miljöprojekt som värnar om hållbarhet och uppfyller minst ett par av de globala målen på Agenda 2030.

För mer information kring hur du gör för att klimatneutralisera ditt möte, vänligen gå till: https://xlnttravel.se/hallbarhet/

Övriga tips för att göra ditt möte eller event hållbart:
http://www.visita.se/mitt-foretag/miljo_hallbarhet/hallbarhet/tips-for-hallbara-moten-och-event/