BERÄTTARFESTIVALEN: Varför offentlig konst?

Var
Nordanås caféscen
14 okt

Föreläsning av Emilie Karlsmo, lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet.

”Konsten är på väg att bliva allas” – så stolt formulerades förhoppningarna vid 1930-talets slut vid inrättandet av Statens konstråd.
Genom sin plats i det offentliga rummet skulle konsten komma till folket. Men vilka bilder, konstnärliga teman och medier kunde svara mot de högt ställda förväntningarna på en konst som – i förlängningen – skulle göra gott?

Fri entré. 

Medverkande: Föredragshållare Emilie Karlsmo, lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet
Arrangör: Meijersamlingen/Skellefteå konsthall
Ingår som en programpunkt under Berättarfestivalen

Mer information >>

Öppettider

14 Oct, 2019 - 14 Oct, 2019
Måndag 12:00 - 13:00