Var
Campus Skellefteå - Forumsalen Campus
14 feb - 15 feb

Välkommen till en nordisk konferens om berättande som pedagogisk metod
Skellefteå 14-15 februari 2019

Vill du bli en bättre pedagog? Lära med berättande vänder sig till dig som arbetar med lärande inom exempelvis förskola, grundskola, gymnasium, SFI, folkbildning eller i andra lärande miljöer. Berättande öppnar nya möjligheter till ett bättre lärande och en starkare ”tillsammanskänsla” oavsett ämnesområde eller utbildningsnivå.

Torsdag 14/2 kl 10.00 – 17.00 + middag från kl 18.30
Dag 1 pratar vi om varför kreativitet och berättande är en viktig del i lärandet. Du får vetenskapliga motiv och legitimitet – ett fundament att bygga vidare på i din roll som pedagog.

Fredag 15/2 kl 8.45 – 13.00
Dag 2 blir ett ”caserace” där du får ta del av konkreta exempel som ger dig tips, inspiration och lust till ett kreativt lärande med berättande.

Keynote speaker:
Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, som ger en historisk överblick hur berättande använts i lärandet.
Ann Cristin Winroth och Katarzyna Wolanik Boström, forskare i etnologi vid Umeå universitet.
Ola Henriksson, grundskollärare och doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet.
Guy Tilkin, projektledare vid Alden Bisen, berättarcentrum i Belgien.
Dessutom medverkar pedagoger och berättare från övriga Norden för att berätta om sitt arbete med muntligt berättande som pedagogisk metod.

Lär mer och anmäl dig på vår konferenssajt: berattarkonferens.se

Arrangör: Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern i samverkan med Näringslivskontoret, Skellefteå kommun, samt Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

 

Öppettider

14 Feb, 2019 - 15 Feb, 2019
Torsdag 10:00 - 13:00
Fredag 10:00 - 13:00