Internationella Fyrdagen Bjuröklubb

17 aug - 18 aug

Internationella Fyrdagen Bjuröklubb

Den Internationella Fyrdagen firades första gången år 2003 och firas sedan dess varje år den söndag (även lördag på vissa platser) som infaller under den tredje hela helgen i augusti.

Världens fyrar är unika maritima byggnadsminnen. Många större f.d. bemannade fyrars framtid är på sikt osäker då alla troligtvis inte kommer att kunna bevaras. Med största sannolikhet kommer inte heller några fler bemannade fyrplatser att uppföras.

Under den Internationella Fyrdagen försöker därför Svenska Fyrsällskapet, lokala fyrföreningar och Sjöfartsverket öppna så många fyrar som möjligt så att intresserade har möjlighet att besöka en del av Sveriges unika maritima kulturarv. Förutom möjligheten att besöka alla öppna fyrar pågår det även olika kringaktiviteter på flera fyrplatser

Årligen hålls ett 70-tal fyrplatser i Sverige öppna och antalet besökare brukar vara fler än 11 000 personer. Förutom i Sverige firas dagen bland annat i: Australien, Belgien, Danmark, England, Finland, Holland, Irland, Mexico, Polen, Skottland, Tyskland, USA och Wales. Fyrdagen är synnerligen populär i Sverige och normalt har vi fler fyrar öppna och fler besökare än vad resten av världen har tillsammans!

Osäkert om fyren är öppen.

Öppettider

17 Aug, 2019 - 18 Aug, 2019
Lördag 12:00 - 16:00
Söndag 12:00 - 16:00