Hjärnan och kreativiteten

Var
Västerbottensteatern. Nordlandergatan 1
18 mar

Föreläsning. Lena Stenvall. ”Hjärnan och kreativitet”.

Att får vara kreativ är återhämtande och på många sätt motsatsen till stress. Vi måste kanske till och med börja betrakta kreativitet som en hälsofrämjande åtgärd.

I ett alltmer prestationsinriktat samhälle behöver vi därför ge hjärnan förutsättningar för lugn, trygghet och kreativitet.

Lena Stenvall har arbetat som behandlare i psykiatrin i nästan 30 år. Sedan 2014 som projektledare åt Skellefteå kommun bland annat med uppdrag att utbilda chefer, i förebyggande insatser, för att upptäcka psykisk ohälsa.

Lena har en lång erfarenhet av att lugtna ”stressade hjärnor” och att skapa föresåelse för vad ” stress” är.

Öppettider

18 Mar, 2019 - 18 Mar, 2019
Måndag 19:00 - 21:00