Hälsa på äldre dar - vilken roll spelar alkoholen?

Var
PRO-lokalen, Kanalgatan 6 Skellefteå
11 nov

HÄLSA PÅ ÄLDRE DAR – Vilken roll spelar alkoholen? Kostnadsfri utbildningsdag, måndag 11 november, 13.00 – 16.00 PRO-lokalen, Kanalgatan 6, Skellefteå Vi lever allt längre av flera orsaker, men det finns också trender och hot som negativt kan påverka hälsan hos äldre. Alkoholens betydelse har varit omtvistad. Ett glas för cirkulationen säger en del. Andra hävdar att äldre nu dricker för mycket. Vad vet vi egentligen? Syftet med denna utbildningsdag är att belysa det aktuella kunskapsläget och vilket budskap som idag har stöd av forskningen. Dagen riktar sig främst till personer som arbetar med hälsofrågor och förebyggande, med äldrefrågor, pensionärs- och studieverksamhet. Tack vare folkhälsobidrag från Region Västerbotten är utbildningen avgiftsfri. Se nedan om anmälan! Program 13.00 Välkomna, Carina Granberg, Västerbottens läns nykterhetsförbund (VLN) 13.15 Längre och friskare liv – hälsan hos årsrika, Barbro Westerholm 14.00 Vilken mängd alkohol är farlig? Kristina Johansson 14.30 Fikapaus 15.00 Guldkant eller riskbruk – om äldre och alkohol, Gunnel Lagerkvist 15.30 Frågor, diskussion och sammanfattning Kerstin Sjöström 16.00 Avslut Barbro Westerholm är en välkänd debattör i äldrefrågor, vår äldsta riksdagsledamot, med en lång karriär inom folkhälso- och sjukvårdsområdet, bl a medicinalråd, generaldirektör för Socialstyrelsen och professor. Kristina Johansson är ST-läkare vid medicin-geriatriska kliniken i Skellefteå och doktorerar vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet med forskning om alkohol och hjärnblödning. Gunnel Lagerkvist representerar satsningen Guldkant eller riskbruk som handlar om att medvetandegöra riskerna med ett för högt alkoholintag, speciellt bland äldre. Kerstin Sjöström är sekreterare i VLN och arbetar med hälsofrågor i Västerbotten. Anmälan: Senast 5/11 via länk: http://bit.do/vln, telefon 070-3609174 eller QR-kod:

Arrangörer: VLN www.vln.se, Västerbottens läns nykterhetsförbund och NBV www.nbv.se, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet

Öppettider

11 Nov, 2019 - 11 Nov, 2019
Måndag -