Skallöns Naturreservat

Phone
0910-45 25 10
Stort kustnära reservat med ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten, laguner, perenn vegetation på steniga stränder. Här finns också skär och små öar, sandstränder med perenn vegetation i Östersjön och trädklädda sanddyner. I området finns både oligo-mesotrofa sjöar samt dystrofa sjöar och småvattendrag. Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län. Läs mer om Skellefteås naturreservat