Fiska put and take

Phone
0910-45 25 10

Sjöar som erbjuder fångstfärdig fisk i fina storlekar är ett av de trevligaste och det mest lättillgängliga fisken man kan tänka sig. Vindskydd, bryggor, spångar och utförliga informationstavlor tillsammans med hänsynsfullt behandlande av fisk och miljö gör att dessa sjöar ofta är populära utflyktsmål för hela familjen.

Exempel trevliga put and take sjöar är:

Stråbruket i Sandfors – Det uttjänta dagbrottet fungerar idag som en fiskesjö, och dessutom som en utmärkt sådan. Sjöns fiskebestånd utgörs av regnbåge och röding som årligen fylls på av det ansvariga fiskevårdsområdet. Strå och dess dramatiska omgivning upplever man kanske allra bäst från flytring och med flugspö i handen.

Västra Lillträsket – Med härlig skogstjärnskaraktär är västra Lillträsket ett trevligt utflyktsmål för den fiskeintresserade. Här har man chansen att fånga såväl röding som regnbåge antingen från hyrbåt eller vid någon av sjöns bryggor.

Svartröjnoret– Sjön kantas av flertalet bryggor, bland annat en handikappvänlig sådan, samt spångar på sanka områden som underlättar för fiskaren. Flertalet vindskydd och lägerplatser finns runt sjön och älven fylls kontinuerligt på med fångstfärdig fisk i fin kondition. Ett drömvatten för regnbågsfiskaren!

Mer om fisket i Skellefteå