Arrangera i Skellefteå

ÄR DU EVENEMANGSARRANGÖR?

Skellefteå växer som evenemangsstad! Roligt och viktigt för platsens varumärke. Genom evenemang lockar vi besökare till Skellefteå och bidrar till att stärka Skellefteås attraktivitet. Här ska det vara enkelt att arrangera evenemang.

Skellefteå vill visa upp ett varierat utbud av upplevelser. Målsättningen är att både presentera små och stora evenemang i spännande och unika miljöer, både inomhus och utomhus. Förutom att stärka och bygga vidare på stora och framgångsrika evenemang, vill vi också hitta fler intressanta och spännande nyheter som kan stärka bilden av Skellefteå som plats.

Evenemangsansvarig på Visit Skellefteå fungerar som en coach och hjälper dig som vill arrangera något i Skellefteå att få rätt kontakter, rätt tillstånd och utveckla ditt evenemang. Om du kontaktar oss och påbörjar planeringen i god tid har du större möjlighet att få rätt stöttning och hjälp.

Evenemangsansvarig Visit Skellefteå
Jenny Hultdin Forslund, jenny.forslund@visitskelleftea.se eller 070-640 65 58

Nyttiga tips och länkar:

När
Innan du bokar in ett datum, ta en titt i vår evenemangskalender för att se så att ditt evenemang inte krockar med något annat. Samt skicka ett mail till jenny.forslund@visitskelleftea.se med en kort beskrivning av ert evenemang samt vilket datum ni funderar på, så kan vi stämma av det mot evenemang som är i planeringsstadiet och som ännu inte är offentliga.

Var
Många gånger är det valet av plats och lokal som påverkar evenemangets tillgänglighet, upptagningsområde och därmed publik. Fundera gärna över var ert evenemang passar eller rådfråga evenemangsansvarig på Visit Skellefteå.
Förteckning Skellefteås arenor >>

Träffa evenemangslots
I Skellefteå finns en evenemangslots grupp. I den ingår representanter från olika avdelningar inom Skellefteå kommun, Visit Skellefteå, Räddningstjänst samt Polis. Syftet är att arrangörer tidigt ska kunna träffa alla parter, för att undvika att något glöms bort eller faller mellan stolarna i det specifika evenemanget.
Lotsmöten sker varannan onsdag (jämna veckor) och ett ärende till lotsen måste inkomma senast fredagen före nästkommande möte. Sammankallande för evenemangslotsen är Jenny på Visit Skellefteå.

Torg och andra offentliga platser

Nästan alla platser utomhus där allmänheten kan röra sig är offentliga platser. De offentliga platserna är till för alla. För att använda dem till ett evenemang eller liknande krävs som regel tillstånd av Polisen. Men när det gäller bokning av torghandelsplats ansöker du hos kommunen.
Läs mer om hur du kan hyra offentliga platser >>
Läs mer om torghandel i Skellefteå >>

Tillstånd

När man ska arrangera ett evenemang, inomhus eller utomhus, så behövs det oftast ett eller flera tillstånd. Vissa söker du hos kommunen och andra hos polisen. I vissa fall kan det även krävas ytterligare tillstånd från t.ex Skatteverket, Länsstyrelsen osv.

Tillstånd Offentlig plats söks via Polisen >>
Fyll i ansökan och skicka den till registrator.nord@polisen.se alternativt gå förbi med den till bemannad Polisstation.
Obs! Ansökan måste vara betald innan polisen påbörjar den. Detta kan göras på Polisstation, eller via den inbetalningsavi som mailas till den mailadress som står på ansökan.

Tillstånd Kommunen >> 
Vid evenemang kan kompletterande ansökning behöva göras till kommunen. Tex livsmedelstillstånd, alkoholtillstånd eller tillstånd för brandfarlig vara.

Biljettförsäljning
Skellefteå Turistcenter, hjälper gärna till med biljettupplägg för dig som anordnar evenemang i Skellefteå och vill sälja biljetter. Biljettförsäljning kan även hanteras online via olika digitala biljettombud.

Synas i vårt kalendarium
Följ bara den här länken >>. Så fort vi godkänt evenemanget ramlar det ut i vårt kalendarium. Givetvis är det helt kostnadsfritt.
Bifoga gärna en bild till ert evenemang, i formatet jpg och som är bredd: 508 px, höjd: 336 px.

Exponering på infartsskyltar
Skellefteå kommun har fyra digitala infartskyltar vid de stora infarterna till Skellefteå. Skyltarna har begränsat utrymme och i den mån vi har möjlighet exponerar vi större publika evenemang. Evenemanget visas max två veckor före det äger rum. Tips till infartsskyltarna skickas in via kundtjanst@skelleftea.se

Exponering via affischer
Affischer får endast sättas upp på avsedda plaster, såsom tavlor och pelare. Företag får sätta upp affischer som rör verksamheten på sin egen fastighet/plats där rörelsen finns. (enligt Lokala föreskrifter för Skellefteå kommun). Tavlor för affischer finns både i centrum och i flera kringliggande orter
Se Googlekarta med alla affischeringstavlor i centrum >>

Vill ni vara med i vårt arrangörsforum?
Några gånger per år erbjuder Visit Skellefteå träffar med andra arrangörer i Skellefteå, där man kan skapa kontakter, dela erfarenheter och även erbjudas utbildningar och andra mervärden.
Önskar du få inbjudan till dessa arrangörsträffar, skicka ett mail till jenny.forslund@visitskelleftea.se

VÅR EVENEMANGSCOACH HJÄLPER DIG MED

– Vilka tillstånd som behövs för ditt evenemang (polis, markägare, länsstyrelse, m.fl.)
– Hitta rätt evenemangsplats och fördjupad kunskap om platsen i sig
– Kontakter till lokalbokning på olika evenemangsarenor
– Smidig och tydlig hantering av evenemanget av stadens handläggare
– Kontaktuppgifter till andra lokala aktörer
– Hjälp med frågor som rör biljettförsäljning

Kontakta vår evenemangsansvarig Jenny Hultdin Forslund på jenny.forslund@visitskelleftea.se eller tfn 070-640 65 58