Västra träsket- Fågelskådning

I Västra träsket i Glommersträsk finns ett fint fågeltorn till ert förfogande. Skall man bege sig till Östra träsket parkerar man lämpligast vid ishallen mitt i byn och går längst med den odlade tegen ner.

Västra träsket är ett uppdämt träsk som hyser dom flesta arterna, spana även gärna i dammarna som ligger vid vägen ned. Ta god tid på er då många av fåglarna kan sitta gömda och inte tittar fram så ofta.
Östra träsket hyser mindre arter men är inte att förakta, här ses och hörs även mera tättingar som huserar i riset runt dom gamla ängarna.

Glommersträsket är kommunens bästa lokal vad beträffar artrikedom, Här har senaste åren skedänder, salskrake, svarthakedopping och smalnäbbad simsnäppa häckat. Bland årliga gäster ses årta, brunand, brun Kärrhök, dvärgmås och gråhakedopping. Bland dom mer ovanliga fynden kan rörhöna, skäggdopping, gärdsmyg och myrsnäppa.

Mer information finns på Glommersträsket.