Storfallet

Telefon
0910-45 25 10

Storfallet är ett sju meter högt vattenfall i Kågeälven norr om Sandfors, Skellefteå Kommun.