Stadsparken, Skellefteå

Telefon
0910-45 25 10

Stadsparken med utsikt över Skellefteälven, anlades i början av 1890-talet. Tidigare var platsen marknadstorg och dessförinnan en sumpig hagmark.
Mitt i grönskan står gjutjärnsfontänen ”Johanna”. 1895, då Skellefteå fick vattenledning, ansåg drätselkammaren att staden borde förskönas med en fontän. Stadsfullmäktige – på den tiden bestående av enbart herrar – sammanträdde och resultatet blev Johanna. 1 500 kronor kostade fontänen, som gjordes av Bolinders verkstäder i Stockholm.

Stadsparken i Skellefteå är en grön lugn vrå i centrum, där du kan stanna upp och vila en stund.

Stadsparken var ursprungligen en torgplats, som efterhand började få planteringar. 1886 flyttades torgplatsen till nuvarande torg i Skellefteå centrum och parken benämns då som ”Stadsträdgården”. Tretton år senare placeras fontänen ”Johanna” in. 2013/2014 gjordes en ombyggnad av parken.