Stadsmarinan Skellefteå

Telefon
0910-131 28
Webbplats
gbk.skelleftea.org

Marinan finns vid Manhemskajen, strax nedströms Skellefteå centrum. Marinan drivs av Guldstadens Båtklubb som bygger och vidareutvecklar en komplett och funktionell småbåtsmarina. I dag finns 100 båtplatser men inga gästplatser finns i marinan. Båtramp finns samt farledsinformation Skellefteälven på Skellefteå Turistbyrå.

Gästbåtar hänvisas till bryggorna rakt nedanför centrum, intill Bryggarbacken och Stadshuset.