Sommaröppet i Kågegården

Telefon
0910-73 55 10

Upplev genuin miljö från 1800-talet.

Varför heter huset Kågegården? Den 17 juli 1928 undertecknade säljaren Per Lundmark, Kåge, och köparen Ernst Westerlund, Västerbottens norra Fornminnesförening (senare Skellefteå museum) köpekontraktet på en mangårdsbyggnad. Summan var 800 kronor. Huset låg på en tomt som kallades ”Granden”, där vi idag hittar Kågströms repslageri i Kåge, och tillhörde hemmanet Storkåge: 4. Innan gården flyttades skulle ”körranområdet”, nuvarande Nordanå, planeras och arkitekt Kjell Wretling, Umeå, fick i uppdrag att skissa på ett framtida byggnadsbestånd på området.

1930 flyttades huset från Kåge till slänten på Nordanå, ungefär där bagarstugan står idag, och fick då namnet Kågegården. Inför den stora jubileumsutställningen 1945 flyttades huset till sin nuvarande plats.

Kågegården har genomgått många ändringar, från bostadshus till utställningshall och museum. Äntligen är renovering av Kågegården avslutad! Välkommen till 1867, då familjen Lundmark bodde i gården. Ta del av såpade golv, salen och det öppna köket.

Ytterligare info receptionen Nordanå eller via vår hemsida
Skellefteå museum.

Fri entré. Arr; Skellefteå museum

Öppet dagligen 12:00 – 16:00 förutom midsommarafton och midsommardagen då det är stängt.

Öppettider

17 Jun, 2019 - 18 Aug, 2019
Tisdag 12:00 - 16:00
Onsdag 12:00 - 16:00
Torsdag 12:00 - 16:00
Fredag 12:00 - 16:00
Lördag 12:00 - 16:00
Söndag 12:00 - 16:00