Skötgrönnan Naturreservat

Telefon
0910-45 25 10

På en yta mindre än en kvadratkilometer ryms en intressant historia, ett fritidsparadis, en unik flora och ett på arter rikt fågelliv. Det lilla området är ön Skötgrönnan utanför Burvik i Bureå. Ön är nästan helt uppbyggd av sand och grus och är den sydligaste av sandöarna längs bottenvikskusten. I sanden växer typiska sandväxter som strandärt, strandråg och olika raggmossor. Ön kantas av fina sandstränder och är ett populärt utflyktsmål under sommaren – den säregna naturen, sanddynerna, växterna och fågellivet är en del av dragningskraften.

Historia

På 1500-talet var ön den största fiskeplatsen i Skellefteå socken, men donerades till Piteå 1652 av drottning Kristina – fiskarna i Burvik rasade. Minnen från den tiden är husgrunder, labyrinter och en kompassros. Här finns även en sten med inristning av en Nyström som var med och bärgade Sveabolagets Odin 1926.

Naturreservat

Ön är naturreservat och ingår i Natura 2000, EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden.

Läs mer om Skötgrönnan