Skolplanschgalleriet i Fjällboheden

Telefon
0910-72 42 46

En samling skolplanscher visas i gammal skolmiljö – huset byggdes på 1920-talet och är i stort sett oförändrat sedan dess. Planscherna – till antalet ca 200 – är från tiden 1850 -1950 (sista planchen i Sverige trycktes 1962). De äldsta är importerade från framför allt Tyskland. De första svenska är från 1890, de s k årstidsplanscherna. Planscherna finns med många olika motiv: växter, insekter, däggdjur, historia, kristendom, hälsolära osv.

Kom och möt på nytt de gamla planscherna! En riktig nostalgitripp. Gratis inträde.

Förhandsboka.