Skellefteå älv

Telefon
0910-45 25 10

Skellefte älv är en fjällälv som är totalreglerad för elkraftsproduktion. Totala längden är ca 410 km från utloppet i Bottenviken till Ikesjaure och källflödena vid norska gränsen nordväst om Vuoggatjålme. Älvens medelvattenföring är ca 153 m3/s.

Regleringsmagasinen ligger som ett pärlband längs hela älvens sträckning. Den nedersta regleringsdammen finns i Bergsbyn, halvvägs mellan Skellefteå och mynningen.

På en sträcka i älven, från centrala Skellefteå till Mobacken kostar det 60 kr/dygn eller 400 kr per år att fiska, fiskekort kan man köpa på Skellefteå Turistcenter. I älven finns bland annat lax, havsöring och harr. Relativt stora båtar kan åka upp till Bergsbyn där slussen begränsar för båtar bredare än 3,5 meter.

För att se broschyren Med båt längs Skellefteälven