Skallöns Naturreservat

Stort kustnära reservat med ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten, laguner, perenn vegetation på steniga stränder. Här finns också skär och små öar, sandstränder med perenn vegetation i Östersjön och trädklädda sanddyner. I området finns både oligo-mesotrofa sjöar samt dystrofa sjöar och småvattendrag.

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Läs mer om Skellefteås naturreservat