Rovön

Hos många Skelleftebor har Rovön en speciell plats i hjärtat. Här har många vistats under sin konfirmation eller firat sin studentexamen. Området är en fin plats för rekreation och friluftsliv men har också en spännande historia.

Rovön är det namn som Skellefteborna använder för hela det område längs älvsstranden som ligger strax väster om Landskyrkan och Lejonströmsbrons norra fäste. Egentligen är beteckningen inte helt korrekt, eftersom man måste gå ytterligare en bit västerut för att komma till den ö som bär namnet Rovön, närmare bestämt till bron över Klintforsån och den laxtrappa som finns där.

Läs mer om Rovön på Natur och Kulturguiden