Pite-Rönnskär

Shape
Telefon
072 – 54 330 11
Boka nu

Ön Pite-Rönnskär, strax utanför Kinnbäck norr om Byske, är ett sommarparadis med ett storslaget förflutet som fiskeplats, lotsstation och fyrstation. Av de 30 stugor som finns är några från 1700-talet. I dag används de som fritidshus.

Pite-Rönnskär tillhör Kinnbäcks by i Skellefteå Kommun. Men fiskerättigheterna donerades långt tillbaka till borgarna i Piteå. Prästerna i Piteå var skyldiga att predika på ön två gånger om året – den traditionen lever än. Varje sommar håller man högmässa i fiskarkapellet, som byggdes 1771.

Kapellet var på den tiden samlingsplats för hamnlaget. Ingen fiskare fick börja ro ut till strömmingsgrunden förrän kapellklockan klämtat. Klockan användes även för att vägleda båtlagen i mörker och dimma. Den sista fiskaren slutade 1958. Lotsplatsen kom till 1822 och drogs in 1968. Den lilla lotsstugan byggdes 1849. Heidenstamfyren automatiserades 1969, då försvann fyrpersonalen. Fyren släcktes definitivt 1970 – ersatt av Nygrån längre ut i havet. Sommaren 2005 tändes den återigen tack vare öns stugägare.

Själva fyren dominerar dock fortfarande ön och farvattnen. Fyren är en 37,5 meter hög järnkonstruktion, den högsta av de s k Heidenstamfyrarna och den tredje högsta fyren av alla fyrar i Sverige. Endast Långe Jan på Öland och Understen i Ålands hav är högre.

Sommar
Turbåt till Pite-Rönnskär, se tidtabell

Vandrarhem och café på Pite Rönnskär, för mer info se kinnbackskargard.se

PS. Har du tur finns det kanske möjlighet att köpa av rökt sik på Pite Rönnskär, fråga efter Lars Strandberg.

Boka nu