Ostträsket - Fågelsjön

Telefon
0910-45 25 10

Under våren är Ostträskets naturreservat en av Norrlands främsta lokaler för att se rastande gäss. När de första barmarksfläckarna visar sig i snön anländer oftast de första gässen.

Från mitten av april och en månad framåt samlas här sädgås, grågås och kanadagås i hundratal. Tillsammans med rastande tranor och sångsvanar uppgår antalet fåglar ibland till över tusen individer som samtidigt tagit paus i sin flytt till häckningsplatserna norrut och västerut.

Fågellokalen består av sjön Ostträsket som är en grund sjö med stora ruggar av bladvass och sjösäv. Sjön omges av frodiga våtmarker, sumpskogar och sankängar och i väster vidsträckta åkermarker. Dessa åkermarker utgör också en väsentlig del av fågellokalen.

Läs mer om Ostträsket på Natur och kulturguiden