Öbergsleden

Ungefär en mil från centrala Skellefteå ligger Öbergsleden som går i varierad terräng runt byarna Stackgrönnan och Nyhamn. Hela leden är drygt sex kilometer lång och du kan nå den på flera ställen. Utmed leden finns flera rastplatser med vindskydd och grillplatser.

Obs, leden har vuxit igen en del och kan upplevas snårig.

Vid Öberget, som ligger inom Innerviksfjärdarnas naturreservat, har du möjlighet att välja svårighetsgrad på vandringen. Mest lättvandrad är Trollstigen. Trots lugnet idag fanns här runt förra sekelskiftet ett livligt industrisamhälle och platsen för Nyhamns såg har åter röjts fram. Landhöjningen har förändrat området mycket under relativt kort tid, stora delar av ledens sträckning låg under vatten så sent som för 250 år sedan.

Sevärt intill leden är Stackgrönnans båtmuseum med en stor samling av träbåtar och motorer från bygden, i lokaler som tidigare inrymde ett rederi och ett varv. Ett besök på Café Kajutan kan också rekommenderas. Här serveras extra stora och vida berömda räkmackor. Båda håller öppet under sommaren.

Läs mer