Nymyrtjärnheden Naturreservat

Telefon
0910-45 25 10

Nymyrtjärnheden består av en myrholme med gammal tallskog av urskogskaraktär som till viss del präglats av skogsbränder. Ett visst inslag av gran och björk finns dock i området. Denna typ av tallskog är relativt vanlig i Västerbotten, men urskogskaraktären har nästan helt försvunnit på de flesta håll pga hård avverkning. I reservatet finns det gott om tallar, de flesta anses vara omkring 500 år gamla.

Nymyrtjärnheden blev domänreservat 1944, ombildades till naturreservat 1997.

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Läs mer om Skellefteås naturreservat