Nornan

Telefon
0910-45 25 10

Visste du att i Skellefteås närhet finns det bäckraviner som sommartid är bevuxna med en manshög djungel av ormbunkar och högörter? Eller att vi har kärlväxter som är sällsynta i hela landet? Här presenteras några av de praktfulla kärlväxter som växer i Skellefteås skogar.

Nornan är det norrländska skogslandets speciella orkidé. En fridlyst växt som blommar under 10-14 dagar i månadsskiftet maj-juni.

Läs mer om Nornan och andra växter i Skellefteå i Natur och kulturguiden