Näsberget

Telefon
0910-45 25 10

Näsberget, vid Byskeälven, är idag en stillsam plats. Annat var det på 1800-talet, när järnmalm bröts. Men driften blev kortvarig och resultatet klent. Klen var dock inte den sista sprängladdningen i Näsberget. Den förflyttade berg i form av sprängsten en hel kilometer bort.Under första delen av 1800-talet var fortfarande svenskt stångjärn en stor produkt på Europas exportmarknad. Stångjärnet – smidesjärn format i långa stänger – tillverkades på järnbruk runt om i Sverige. Brukens masugnar och smedjor drevs av vattenkraft. Också här i norr grundades järnbruk, till exempel Robertsfors, men här fanns ingen brytvärd järnmalm. Malmen skeppades upp från gruvor i bland annat Roslagen. När det så blev känt att brytvärd malm påträffats i Näsberget, beslutade sig genast Robertsfors bruk för att provsmälta den.