Linnéstigen

Telefon
0910-790135
Webbplats
www.burea.se

I Linnés fotspår. På 1700-talet vandrade Carl von Linné längs Bureälven och njöt av naturen. En vandring i blomsterkungens fotspår är en upplevelse även i dag. Men vi vandrar förmodligen bekvämare längs de leder som iordningställts.
Följ älvens norra sida uppströms från Strömsholm, där finns det två rastplatser tillsammans med röjda stigar till fiskeplatser vid älven. En gångbro har byggts över älven på fundamenten från den gamla dammanläggningen vid Buresjön. Här finns även ett fågeltorn. Promenaden upp till Buresjön och tillbaka blir totalt nästan 3 km.

Läs mer om Linnéstigen i Natur och kulturguiden