Lejonströmsbron

Telefon
0910-45 25 10

Landets äldsta träbro som fortfarande är i bruk. Den togs i bruk första gången 1737 och är i dagsläget 173 meter lång.

Slaget vid Lejonström – Den 15 maj 1809 stod slaget vid Lejonströmsbron. Den ryska armén på 6 000 man under Schuvalof ville säkra spannmålslagret vid Landskyrkan, och de senare försvarades av omkring 650 svenskar under överstelöjtnant J H Furumark.

När de numerärt underlägsna svenskarna skulle dra sig tillbaka, uppstod strider vid Lejonströmsbron. Striderna, som från svensk sida var tänkta att försena ryssarna så att huvudstyrkan skulle hinna dra sig undan, kostade många liv. Syftet med striden nåddes inte heller, eftersom en del av ryska armén hade via de vårsvaga havsisarna gått runt den svenska flanken, och fångade de flyende svenskarna vid Yttervik. Furumark, 588 man och hela trossen kapitulerade.

Skelleftebygden var sedan ockuperad av ryssarna över sommaren 1809. Den 2 september slöts ett stillestånd i Frostkåge som gjorde slut på Finska kriget i Västerbotten. Freden i Fredrikshamn undertecknades sedan den 17 september 1809. Villkoren var hårda – Sverige förlorade Finland.

Lejonströmsbron ligger strax intill kulturens hjärta och utgör en del i helheten kring det härliga Nordanå och Bonnstasområdet.