Långfärdsskridskor Kågefjärden

OBS! Det är ingen uthyrning i Kåge eftersom det inte finns någon plogad bana där i år 2018. Eventuellt blir det en bana i Lövånger.

Skellefteå Kommun, Kåge Båtklubb och Friluftsfrämjandet Frostkåge  annordnar en skridskobana på Kågefjärden om isförhållandena och vädret tillåter.

Banan
Sträckningen är tänkt att vara ungefär densamma som förra säsongen d.v.s. från Kåge Båtklubb till Bastuholmen. Bredden på banan kommer däremot att ökas en del för att bl.a. på så sätt förbättra is kvalitén.

Öppettider
Öppettiden beräknas bli ungefär som förra året med uppstart omkring 1 februari och avslut i början av april.

Försäljning
Försäljning av hamburgare, dryck, fikabröd m.m. samt uthyrning av skridskor kommer som tidigare att göras under helgerna från Klubbstugan.

Fakta

> Start vid Kåge småbåtshamn.

> Öppen dagligen men underhålls främst inför helger och lov.

> Banan är 3 km men den går ihop på två ställen så du kan alltid göra en kortare tur.

> Kåge båtklubbs stuga är öppen

> Långfärdsskridskor finns att hyra i Båtklubbens stuga. Pris 40:- för 2 timmar.

> Försäljning av fika och hamburgare.

Åkning utanför bana

Kunskap och erfarenhet är viktiga ingredienser som inte går att köpa. Skulle ni vilja prova på att åka skridskor utanför banan när is tillåter så rekommenderar vi att ni tar kontakt med Friluftsfrämjandet Frostkåge. De ordnar säkerhetskurser och turer för dem som vill lära sig mer om långfärdsskridskoåkning. Du hittar länk till deras hemsida här till höger

Läs mer om långfärdsskridskoåkning i Skellefteå