Kyrkstigen - Sockenvägen

Telefon
070-632 59 08
Webbplats
www.burtrask.com
Den fyra mil långa kyrkstigen mellan Burträsk och Skellefteå har en historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden, även om en del fynd längs stigen tyder på att den kan ha varit i bruk redan flera hundra år tidigare. När den nya sockenvägen togs i bruk under slutet av 1700-talet föll stigen mer eller mindre i glömska. Efter några år av restaureringsarbete är leden på nytt klar att användas.

Den första delen mellan Burträsk och Ragvaldsträsk går i huvudsak genom skogsmark och över myrar. Där ligger nu närmare två kilometer spänger och 26 broar för att underlätta för vandrare.

Under den avslutande etappen, från Ragvaldsträsk till Skellefteå, följer leden i huvudsak äldre vägar som slingrar sig fram genom landskapet.

Leden går utmärkt att vandra till fots men även att cykla delar av leden. Du hittar längs leden med hjälp av utplacerade stolpar med Kyrkstigens symbol. På vissa platser finns även skyltar som berättar om sevärdheter. Rastplatser med timrade vindskydd och bänkar finns längs leden och nära korsningen Kyrkstigen-Brännvattsvägen finns en timrad slåtterlada som kan användas för övernattning.

Kyrkstigen sonm följer den gamla färdvägen går genom omväxlande natur och ger goda möjligheter till naturupplevelser.