Kaxfallet

Telefon
0910-45 25 10

Kaxfallet är en av många platser utefter Byskeälven där naturen gett landskapet ett särpräglat utseende. Älven bildar här en kanjon där älven pressas mellan branta klippor och stup. Mäktigt!

Vid Kaxfallet intill Kaxliden finns en välordnad rastplats. Ta en kafferast med suset från forsen som bakgrundsmusik.

Läs mer om Byske älv i Natur och kulturguiden