Kanotupplevelser vid Vitbergen

Telefon
0910-39278
Boka nu

Glid tyst fram längs slingrande vattenvägar och res djupt in i det trolska skogslandskapet. Den prisbelönte vildmarksfotografen Conny Lundström tar dig med till fantastiska fotomiljöer. 

Vitbergen

Ett vidsträckt naturreservat där de trolska urskogarna fortfarande växer sig stora och ståtliga. Paddla tyst längs vattenvägar och vandra till fots djupt in i naturens hjärta. Klättra upp i det 17 meter höga utsiktstornet och njut av ett storslaget panorama.

Fakta om naturreservatet

Naturskog, ca 6 km SV om Kalvträsk ungefär 952 ha stort. Vitberget är det största sammanhängande naturskogsområdet i Västerbottens landskap.

Granskogen dominerar men här återfinns även mindre partier av grovstammig tallskog samt asp. Torrträd, brutna stubbar och lågor (omkullfallna träd) förekommer i varierande nedbrytningsstadier och vissa partier har spår efter skogsbränder. Totalt finns åtta dokumenterade bränder sedan 1750, den senaste 1901.

Förekomst av sällsynta och rödlistade arter gör området mycket skyddsvärt.
Vitbergets naturreservat ingår i Natura 2000, EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden.

Boka direkt med arrangören

Boka nu