Kanotled i nedre Skellefteälven

Den nedre delen av skellefteälven karaktäriseras av lugna vattenströmmar och är således ett förhållandevis lätt kanotvatten. På vägen till Bottenviken passeras en del kraftverk och dammar, som i viss mån hejdar framfarten.

Läs mer om kanotleder i Natur- och kulturguiden