Kanotled i Bureälven

Bureälven rinner delvis fram genom kulturbygd och delvis genom skogsområden. Älven avtrappas i stor utsträckning genom dammar av olika slag. Från Burträsket till Mjödvattsträsket har speciella åtgärder gjorts för att underlätta kanoting.

Bodbysund är en bra utgångspunkt, där du också kan hyra kanot eller båt.

Läs mer om kanotleder i Natur- och kulturguiden