Kusmarks kyrka (Kågedalens kyrka)

Kusmarks kyrka mäter 972 kvadratmeter till ytan och rymmer 530 fasta bänkplatser.
Grundstensläggningen skedde den 28 oktober 1929 och leddes av kontraktsprosten Fellström.
I ett litet kopparskrin lades ritningar, fotografier, en kyrkolag, silver- och kopparmynt samt en bibel. Skrinet sattes in vid skeppets nordvästra hörn och öppningen murades igen.