Havsvågen/Lill´n i Svarttjärn

Besöksmål Havsvågen i Svarttjärn

Besöksmålet färdigställdes och invigdes sommaren 2014. En nybyggd väg gör att det går att köra bil nästan ända fram. Uppe på Lidberget finns ett cirka 2 hektar stort klapperstensfält som är format i ”vågor” sen inlandsisen drog sig tillbaka för 10 000 år sen. På stenfältet finns också fornlämningar efter fyra boställen och en stenugn.

Det finns en nybyggd grillkåta på området som rymmer cirka 20 personer, en utegrillplats, vedförråd och en toalett. Byborna har byggt ett 6 meter högt utsiktstorn i form av en älg, som kallas för ”Lill´n”. Ut på stenfältet går en ramp med ett trädäck i slutet där det finns sittplatser. Grillstugan är öppen för allmänheten men går också att hyra för föreningar och sällskap. Den bokas hos byaföreningens ordförande, telefon 070-615 20 91, 070-615 20 91, bankgiro 5311-8097.

Vägbeskrivning: Från Skellefteå, kör mot flygplatsen, fortsätt rakt fram 15 km tills du kommer till byn Svarttjärn. (30 km från Skellefteå) Mitt i byn står en skylt med ”Havsvågen 2 km”. Parkeringsplats finns på vändskiva i skogen. Följ en gångstig cirka 400 meter.