Guckusko

Telefon
0910-45 25 10

Denna fridlysta blomma kan man i Kågedalen se blomma till midsommar.

Guckusko är en högväxt, kraftig orkidé med krypande underjordisk jordstam. Stjälken kan bli nästan en halv meter hög. Guckusko blommar i juni-juli med mycket stora blommor. En guckuskoplanta utvecklas långsamt och det kan ta över tio år innan den går i blom. Blomman är sällsynt i hela Sverige och växer i fuktiga örtrika skogar på kalkrik mark.

Artnamnet calceolus betyder liten sko, vilket syftar på blomläppens form. Svenska namnet guckusko omtalas redan av Linné som i Flora Svecica skriver att de kallas guckuskor i Roslagen, och gucku är än idag ett dialektalt ord för gök.

Läs mer iNatur och kulturguiden