Gåsören

Shape

Fyr station sedan 1881, lotsplats 1904-1967 och som nu en pärla av en destination utanför Skelleftehamn. Byggnaderna är av timmer och skiffer konstruktion och fyren är en av de bäst bevarade i Sverige. Nu klassas den som en historisk byggnad, fyren ägs av Svenska Kryssarklubben.