Gärdefjärden Naturreservat

Telefon
0910-45 25 10

Naturreservatet omfattar knappt 4 kvadratkilometer. Gärdefjärden är en havsvik som förvandlats till insjö. Särskilt nordvästra delen erbjuder stora växtbetingelser: starrängar, bladvass och sävruggar. Däremellan är vattenytan till stor del täckt av flytbladsväxter.

Fågelskådning

Den nordvästra delen är även speciellt attraktiv för fåglar. Något mer än 140 arter har noterats i och vid sjön. Ett femtiotal häckar i området. Fiskgjusen besöker regelbundet sjön, men bor utanför området. Av rastande fåglar kan nämnas sångsvan, sädgås, bläsand, stjärtand, vigg, kricka, brunand, skedand, årta, svarthakedopping, dvärgmås, trana och flera vadare.

Tips: vårflyttningen bjuder på det i särklass rikaste fågellivet. Så fort Mångbyån gått upp anländer fåglar i tusental.

För att ta dig till Gärdefjärden kan du välja stigen som utgår från storstugan i Lövångers Kyrkstad. Ett fågeltorn ligger vid bron över Mångbyån: ta av från E4 strax norr om Lövångers samhälle mot Fjälbyn och Uttersjöbäcken.
Fågeltornet nordost om P-platsen vid vägen mot Bjuröklubb är ett bra observationsställe.

I reservatet råder tillträdesförbud 15 april – 15 augusti. Undantag är markerade stigar.

Läs mer om Gjärdefjärden i Skellefteå Kommuns Natur och kulturguide