Fiska i Skellefteå

Telefon
0910-45 25 10

Med tre oexploaterade vildlaxälvar, inte mer än 30 kilometer från varandra, ligger det nära till hands att tro att Skellefteå bara handlar om lax- och havsöringsfiske. Speciellt när älvarna av naturen tycks skapta med sportfiskaren i tankarna och när de hemsöks av storvuxna och lekvandrande östersjölax.

Inte bara lax

Men Skellefteå är inte bara laxfiske. Med tanke på att det dessutom finns stationär öring och insektsfrossande harr i närmast alla strömmande vatten; att glupsk abborre och skrämmande stora gäddor simmar runt i nästan samtliga sjöar och att man i regionen hittar en av landets nordligaste populationer av gös borde Destination Skellefteå vara varje fiskaren skäraste dröm. Men det är den inte. Inte för alla. För dem som redan hittat hit är det inget annat än ren och skär verklighet.

Tips för fisket

Fiske är en företeelse vars framgångar är mycket beroende på de yttre förutsättningarna. Även om det givetvis inte finns några absoluta sanningar när det gäller sportfiske finns i alla fall några fallgropar man bör undvika om man vill förbättra sina chanser vid fiskevattnen.

Temperaturer
Semesterperiodens hett efterlängtade solar och behagliga badtemperaturer är inte idealförutsättningar för fiskaren. Försök att till så stor del som möjlig fiska under dygnets svalaste timmar, det vill säga nattfiske eller vid hastig avkylning av väderleken. Bara någon grads temperaturskillnad åt ”rätt” håll kan vara hela skillnaden.

Ljuset
De svala timmarna på dygnet är ofta synonymt med de mörka. Även om vi på dessa breddgrader knappast kan tala om mörker kan det skumma nattljuset vara tillräckligt för att de skygga fiskarna ska våga sig fram.

Vattennivåer
Det är inte ovanligt att västerbottensälvarna drabbas av torka under sommarmånaderna när högtrycken växer sig mäktiga. Men är man på plats när meteorologerna aviserar nederbörd ska man ta vara på situationen. Havsvandrande fisk lockas ofta upp i älvarna av det nya vattnet medan de stationära arterna vaknar till liv. Observera att fisket ofta kan upplevas trögt under tiden som vattnet stiger för att sedan vända när vattennivån stabiliserat sig.

Fiskekort

Fiskekort säljs bl a på Skellefteå Turistcenter och Skellefteå Camping. Där finns även mer information, både i form av broschyrer och muntlig.

Mer om fisket i Skellefteå