Fiska i Kågeälven

Telefon
070-581 70 29
Webbplats
www.kagealven.com

Kågeälven är Västerbottens minsta skogsälv och är en fantastisk flugfiskeälv. Lätt utrustning, enhandsflugspön och lätta spinnspön är perfekt utrustning för Kågeälven. Fisket i älven handlar i huvudsak om fiske efter havsöring och lax, och fisket är som regel bäst under vår och höst.

Det tidiga vårfisket efter Havsöring, från slutet av april till början   av juni. Till det tidiga vårfisket, då älven går hög, används lätta tvåhandsspön på 12-13fot i klass 8-9, eller kraftigare enhandsflugspön på 9-10fot i klass 7-9. I början av säsongen när vattnet är kallt fiskar man på lite lugnare partier av älven, och fisket sker framförallt på platser där djupet är över en meter. Därför så är det sjunklinor som gäller. Fisket på senvåren, andra halvan av maj och ev. en bit i juni om inte vattentemperaturen har blivit för hög, är kanske det roligaste fisket efter havsöringen. För under den här tiden så är det en hel del blank öring i älven och dessa brukar vara mycket bitvilliga. Nu finns även chans på nystigen lax, det brukar dock inte vara några direkta mängder med lax i älven vid den här tiden.

Sommarfisket efter Lax och lekvandrande havsöring fr.o.m. juni fram tills höstförbudet 31 augusti. Första steget med lax brukar komma vid midsommar om det finns tillräckligt med vatten i älven, dessa första laxar brukar ligga på mellan 5-10 kg. Sen så fortsätter laxstegen beroende på vattenstånd fram till augusti. Kågeälvens nedre fiskevårdsområde stärcker sig från mynningen i Kåge upp till byn Gran, en stärcka på 3 mil. Samtliga forsar är utmärkta med skyltar efter Jörnsvägen så att man enkelt hittar dit man vill fiska.

På hösten börjar vattnet kylas av och är ofta även lite högre än under sommaren. Därför är fiske med sjunklina effektivast även om den blanka öringen kan stiga och ta en ytligt fiskad fluga. Gällande flugorna så kan man nu fiska med ganska stora flugor, upp till 6 cm långa tubflugor eller krokflugor upp till storlek 4. Flugmönstret får gärna vara färgglada mönster när vattnet är kallt, röda och gula flugor brukar vara mycket bra under senhöstfisket.

Laxen är fredad i Kågeälven efter ett beslut av Fiskevårdsområdet 2012. Motiveringen är att beståndet är för svagt idag för att tåla något uttag. Fångstbegränsning på öring är en fisk per fiskare och dag och maximalt 2 öringar får avlivas per fiskare och säsong.

Man är skyldig att lämna fångstrapport inom 24 timmar på lax och öring över minimimåttet 50 cm när man fiskar i Kågeälven. Kunskap om fångster och beskattning är avgörande för att bedriva en hållbar älvsspecifik förvaltning. Rapporten lämnas enklast på Kågeälvens hemsida www.kagealven.com eller går att skriva upp på anslagstavlan i Kåge centrum.