Fiska i Åbyälven

Telefon
070-669 91 35 Mikael Berg Åbyälvens nedre FVO
Webbplats
www.abyalven.se

Åbyälven är kanske för många en lite okänd lax- och havsöringsälv, men under sina bästa dagar erbjuder Åbyn ett härligt fiske efter Östersjöns lekvandrande laxfiskar.

Redan i byn, Åbyn, finns flertalet trevliga fiskeplatser, lättgängligt och flera alldeles intill vägen. Uppströms finns spännande platser i Källbomark, Ålund och Hednäs.

Fiskesäsongen

Första delen av säsongen sträcker sig från maj och in i juni. Under det tidiga vårfisket är det havsöring, både nystigen och övervintrad som utgör det huvudsakliga bytet även om en och annan lax som dröjt sig kvar ibland också tar betet. Från och med slutet av maj och in i juni stiger lax i älven.

Åbyälven är en förhållandevis liten skogsälv och blir således snabbt påverkad av sommarens högtryck. Ett tips är, som för de flesta fisken, att förlägga så mycket av fisket som möjligt till dygnets svalare timmar.

Den laxfiskande delen av Åbyälven är uppdelad i ett övre och ett nedre FVO.

Fiskekort

Fiskekort kan köpas på Skellefteå Turistcenter eller hos privata försäljare längs älven.

Följ Äbyälven på Facebook

Mer om fisket i Skellefteå