Finnforsrövarnas grotta

Telefon
0910-45 25 10

Rövargrottan i Finnfors anses rätt obetydlig som grotta. Storleken är ungefär 5 X 5 meter i yta med ca 1,5 meter i takhöjd. Grottan har formats efter istiden sannolikt genom havsvågornas bortspolande av sten och löst material. Det spännande med Rövargrottan är framförallt historien om ”Finnforsrövarna”. I gamla domprotokoll står bl.a. att läsa att ”Anno 1524 då voro några skogsrövare hit överkomna ifrån Norge som togo deras hemvist uti en bergskula hart vid Finnfors laxfiske. Dessa dråpare eller rövare gjorde allmogen mycket stor skada med stöld, röveri och mord…” Enligt sägnen ska också geterskan Gunilla från Medle ha hållits fången av rövarna i tre år.