Fällfors naturstig

Från gamla kraftstationen vid Fällforsen startar en uppmärkt promenadstig på ca 2 km. Den slingrar sig fram genom kuperad terräng, delvis på gamla sandvägar, fram till Marranäsvältan, en av Sveriges största nipor.

Guidade turer

Guidade turer i Fällfors